شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 

 

کاربر گرامی : هیچ یک از اطلاعات وارد شده در این وبسایت (از جمله نام، نام خانوادگی، ایمیل‌ها، شماره تلفن ، موبایل‌ها و سایر موارد) منتشر نخواهد شد و به صورت کامل نزد ما محفوظ خواهد ماند.

 

نگارنده:کارشناس سایت

 

شماره شناسایی انشعاب  : *  

مشخصات متقاضی:

 

مشخصات دارنده فعلی انشعاب:

نام و نام خانوادگی  : *   نام و نام خانوادگی : *  
نام پدر : *   نام پدر: *  
کد ملی : *   کد ملی: *  
صادره از : *   صادره از : *  
تاریخ تولد : *   تاریخ تولد: *  
تلفن همراه : *   تلفن همراه : *  
تلفن ثابت : *   تلفن ثابت : *  
پست الکترونیکی :   پست الکترونیکی:  

مشخصات محل انشعاب:

   
کد پستی : *      
شهرستان : *   آدرس : *  
روستا:
* * *  
*   *   *  
*   *   *  
*      
 

 

لطفاً فرم 50-ف را با استفاده از لینک زیر دانلود نمائید و پس از پر نمودن آن در سایت بارگزاری نمائید.

دانلود فرم 50-ف

دریافت فرم 50-ف  : *  
دریافت کپی شناسنامه مالک جدید : *  
دریافت کپی کارت ملی مالک جدید : *
   
دریافت کپی مدرک مالکیت مالک جدید : *  
دریافت تسویه حساب یا آخرین قبض پرداختی : *  

* کد امنیتی:

 

 

 
 

جهت پیگیری فرم کلیک نمایید.