شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 

 

کاربر گرامی : هیچ یک از اطلاعات وارد شده در این وبسایت (از جمله نام، نام خانوادگی، ایمیل‌ها، شماره تلفن ، موبایل‌ها و سایر موارد) منتشر نخواهد شد و به صورت کامل نزد ما محفوظ خواهد ماند.

 

نگارنده:کارشناس سایت
شماره شناسایی انشعاب : *        
نام و نام خانوادگی مالک : *     نام پدر : *  
کد ملی : *     صادره از : *  
تاریخ تولد : *     کد پستی : *  
تلفن همراه : *     تلفن ثابت : *  
پست الکترونیکی :        
شهرستان : *     آدرس: *  
روستا:
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
 
ظرفیت فعلی : *     ظرفیت مورد تقاضا : *  

 

دریافت کپی شناسنامه : *  
دریافت کپی کارت ملی : *  
دریافت کپی پروانه بهره برداری : *  
دریافت تسویه حساب یا آخرین قبض پرداختی : *  
تأییدیه تخصیص آب از آب منطقه ای : *  
   
   

* کد امنیتی:

 

 
 

جهت پیگیری فرم کلیک نمایید.