شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 

 

کاربر گرامی : هیچ یک از اطلاعات وارد شده در این وبسایت (از جمله نام، نام خانوادگی، ایمیل‌ها، شماره تلفن ، موبایل‌ها و سایر موارد) منتشر نخواهد شد و به صورت کامل نزد ما محفوظ خواهد ماند.

 

نگارنده:کارشناس سایت
شماره شناسایی انشعاب : *      
نام و نام خانوادگی مالک : *   نام پدر : *  
کد ملی : *   صادره از : *  
تاریخ تولد : *   کد پستی : *  
تلفن همراه : *   تلفن ثابت : *  
پست الکترونیکی : *      
شهرستان : *   آدرس : *  
روستا:
*   *   *   *  
*   *   *   *  
*   *      
تعداد واحد فعلی : *   تعداد واحد مورد تقاضا : *  
       

 

دریافت تسویه حساب یا آخرین قبض پرداختی : *  
دریافت کپی پروانه ساخت (موید تعداد واحد مورد تقاضا) : *  
   

* کد امنیتی:

 

 
 

جهت پیگیری فرم کلیک نمایید.