شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

فیلتر گذاری اختصاصی خبر  

 

 

کسب رتبه اول  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد در جشنواره شهید رجایی

کسب رتبه اول شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد در جشنواره شهید رجایی

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان که توسط دبیرخانه جشنواره شهید رجایی صورت گرفته در شاخص های عمومی واختصاصی به عنوان دستگاه بر تر سال1394 شناخته ومعرفی شده است.

 تقدیر فرماندار شهرستان مهریز از کاکنان امور آبفار این شهرستان
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد:فرماندار شهرستان مهریز طی لوحی از کارکنان ومدیر امور آبفار این شهرستان تقدیر کرد ودر بخشی از این لوح چنین آمده است
  تاریخ خبر: 1395/12/26
بیشتر ...
 

 نوسازی تابلو برق مجتمع های آبرسانی به روش PLC
معاونت بهره بردای شرکت آبفار یزد گفت: نوسازی تابلو برق مجتمع های آبرسانی به روش PLC آغاز گردید.
  تاریخ خبر: 1395/12/26
بیشتر ...
 

 راه اندازی سیستم مونیتورینگ مجتمع آبرسانی ولایت4
معاونت بهره برداری گفت:نصب وراه اندازی سیستم مونیتورینگ مجتمع ابرسانی ولایت4 انجام گردید.
  تاریخ خبر: 1395/12/24
بیشتر ...
 

 شستشوی مخازن ذخیره آب شرب روستاهای شهرستان میبد
مدیر امور آبفار شهرستان میبد گفت: شستشوی مخازن ذخیره آب شرب روستاهای شهرستان میبد آغاز گردید
  تاریخ خبر: 1395/12/22
بیشتر ...
 

 کلرزن های گازی جای خود را به سیستم آب ژاول دادند
معاونت بهره بردای گفت: جایگزینی کلرزن های گازی به جای سیستم آب ژاول انجام شد
  تاریخ خبر: 1395/12/21
بیشتر ...
 

 تلاش آبفار استان یزد جهت حل بحران کم آبی
مدیر بحران شرکت آبفار یزد گفت:تلاش شرکت آبفار یزد جهت حل بحران کم آبی روستاها همچنان ادامه دارد
  تاریخ خبر: 1395/12/21
بیشتر ...
 

 کسب رتبه خیلی خوب در حوزه سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد:عنوان رتبه خیلی خوب در حوزه سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم در سال 1394 توسط شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد کسب گردید
  تاریخ خبر: 1395/12/18
بیشتر ...
 

 کسب تقدیر نامه از سوی رییس سازمان مدیریت بحران کشور
به گزارش روابط عمومی شرکت اب وفاضلاب روستایی استان یزد:تقدیر نامه ای توسط شرکت اب وفاضلاب روستایی استان یزد از سوی اسماعیل نجار معاون وزیر و رییس سازمان مدیریت بحران کشور اهدا گردید که در بخشی از این لوح چنین امده
  تاریخ خبر: 1395/12/18
بیشتر ...
 

 بررسی مشکلات تأمین آب آشامیدنی بخش خرانق
مدیر امور آبفار شهرستان اردکان گفت: مشکلات تأمین آب آشامیدنی بخش خرانق بررسی شد
  تاریخ خبر: 1395/12/18
بیشتر ...
 

 شستشوی مخازن ذخیره آب شرب روستاهای شهرستان بافق
مدیر امور آبفار شهرستان بافق گفت: شستشوی مخازن ذخیره آب شرب روستاهای شهرستان بافق آغاز گردید
  تاریخ خبر: 1395/12/17
بیشتر ...
 

 اولویت اول شرکت ابفار تامین اب آشامیدنی سالم وبهداشتی می باشد
معاون فنی وتوسعه شرکت آبفار یزد گفت:اولویت اول شرکت ابفار تامین اب آشامیدنی سالم وبهداشتی است
  تاریخ خبر: 1395/12/17
بیشتر ...
 

 شستشوی مخازن ذخیره آب شرب روستاهای شهرستان بهاباد
مدیر امور آبفار شهرستان بهاباد گفت: شستشوی مخازن ذخیره آب شرب روستاهای شهرستان بهاباد آغاز گردید
  تاریخ خبر: 1395/12/17
بیشتر ...
 

 شستشوی مخازن ذخیره آب شرب روستاهای شهرستان ابرکوه
مدیر امور آبفار شهرستان ابرکوه گفت: شستشوی مخازن ذخیره آب شرب روستاهای شهرستان ابرکوه آغاز گردید
  تاریخ خبر: 1395/12/17
بیشتر ...
 

 راهکاری جهت صرفه جویی درمصرف برق
مدیر امور آبفار شهرستان میبد گفت: راهکار صرفه جویی در مصرف برق تاسیسات در مجتمع آبرسانی رکن آباد انجام گردید
  تاریخ خبر: 1395/12/16
بیشتر ...
 

 شستشوی مخازن ذخیره آب شرب روستاهای شهرستان اردکان
مدیر امور آبفار شهرستان اردکان گفت: شستشوی مخازن ذخیره آب شرب روستاهای شهرستان اردکان آغاز گردید
  تاریخ خبر: 1395/12/15
بیشتر ...
 

 شستشوی مخازن ذخیره آب شرب روستاهای شهرستان تفت
مدیر امور آبفار شهرستان تفت گفت: شستشوی مخازن ذخیره آب شرب روستاهای شهرستان تفت آغاز گردید
  تاریخ خبر: 1395/12/15
بیشتر ...
 

 معاونت بهره برداری استان یزد منصوب شد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد ، طی حکمی از سوی محمد فاتحی مدیرعامل این شرکت ، سیدهادی موسوی به سمت معاونت بهره برداری منصوب شد . در بخشی از این حکم آمده است :
  تاریخ خبر: 1395/12/10
بیشتر ...
 

 مدیر امور آبفار شهرستان یزد منصوب شد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد ، طی حکمی از سوی محمد فاتحی مدیرعامل این شرکت ، ابوالقاسم نصیری به سمت مدیر امور آبفار شهرستان یزد منصوب شد . در بخشی از این حکم آمده است :
  تاریخ خبر: 1395/12/10
بیشتر ...
 

 مدیر امور آبفار شهرستان میبد منصوب شد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد ، طی حکمی از سوی محمد فاتحی مدیرعامل این شرکت ، محمد رضا عسکری مقدم به سمت مدیر امور آبفار شهرستان میبد منصوب شد . در بخشی از این حکم آمده است :
  تاریخ خبر: 1395/12/10
بیشتر ...
 

 مدیر امور آبفار شهرستان اردکان منصوب شد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد ، طی حکمی از سوی محمد فاتحی مدیرعامل این شرکت ، محمد علی دهقانی به سمت مدیر امور آبفار شهرستان میبد منصوب شد . در بخشی از این حکم آمده است :
  تاریخ خبر: 1395/12/10
بیشتر ...
 

 
 
« 1 2 3 4 ... 5 11 » صفحه: