شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

فیلتر گذاری اختصاصی خبر  

 

 

کسب رتبه اول  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد در جشنواره شهید رجایی

کسب رتبه اول شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد در جشنواره شهید رجایی

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان که توسط دبیرخانه جشنواره شهید رجایی صورت گرفته در شاخص های عمومی واختصاصی به عنوان دستگاه بر تر سال1394 شناخته ومعرفی شده است.

 بازسازی شبکه آب شرب روستاهای شهرستان اشکذر
مدیر امور آبفار شهرستان اشکذر گفت: بازسازی شبکه آب شرب روستاهای شهرستان اشکذر آغاز گردید.
  تاریخ خبر: 1396/03/06
بیشتر ...
 

 رشد نیم درصدی درآمد شرکت آبفار یزد در سال 95
مدیرعامل شرکت آبفار یزد از رشد نیم درصدی درآمد این شرکت در سال 95 خبر داد .
  تاریخ خبر: 1396/03/02
بیشتر ...
 

 بهره مندی بیش از226 هزار نفر جمعیت روستایی از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی
مدیر عامل شرکت آبفار یزد از بهره مندی بیش از 226 هزار نفر جمعیت روستایی از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی خبر داد .
  تاریخ خبر: 1396/03/02
بیشتر ...
 

 باز سازی شبکه آب شرب روستای حاجی علی عسکر از توابع شهرستان تفت
مدیر امور آبفار شهرستان تفت گفت: باز سازی شبکه آب شرب روستای حاجی علی عسکر از توابع شهرستان تفت آغاز گردید.
  تاریخ خبر: 1396/02/25
بیشتر ...
 

 بازسازی شبکه آب شرب روستای دره گل از توابع شهرستان تفت
مدیر امور آبفار شهرستان تفت گفت: بازسازی شبکه آب شرب روستای دره گل از توابع شهرستان تفت آغاز گردید
  تاریخ خبر: 1396/02/25
بیشتر ...
 

 بتن ریزی مخزن 500 مترمکعبی روستای بنادکوک
مدیر امور آبفار شهرستان تفت گفت:بتن ریزی مخزن 500 متر مکعبی روستای بنادکوک آغاز گردید
  تاریخ خبر: 1396/02/23
بیشتر ...
 

 تقدیر معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی استانداری از شرکت آبفار تقدیر کرد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد:معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی استان یزد طی لوحی از واحد درمان ورییس اداره کنترل کیفی این شرکت به دلیل تلاش زیاد در نقش پیامگذاران سلامت تقدیر کرد.
  تاریخ خبر: 1396/02/20
بیشتر ...
 

 اجرای خط انتقال آب به سازمان هلال احمر بین راهی
مدیر امور آبفار شهرستان تفت گفت: اجرای خط انتقال آب به سازمان هلال احمر بین راهی آغاز گردید
  تاریخ خبر: 1396/02/20
بیشتر ...
 

 تجلیلی از جانبازان شاغل در شرکت آبفار استان یزد
به گزارش روابط عمومی شرکت اب وفاضلاب روستایی استان یزد:به مناسبت اعیاد شعبانیه مدیرعامل این شرکت از جانبازان هشت سال دفاع مقدس تجلیل کرد.
  تاریخ خبر: 1396/02/20
بیشتر ...
 

 احداث مخزن زمینی روستای دهنو –سیدمیرزا از توابع شهرستان یزد
دیر امور آبفار شهرستان یزد گفت:احداث مخزن زمینی روستای دهنو-سیدمیرزا آغاز گردید
  تاریخ خبر: 1396/02/20
بیشتر ...
 

 از مدیر امور شهرستان مهریز تقدیر شد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد:طی لوحی فرماندار شهرستان مهریز استان یزد از مدیر امور آبفار آن شهرستان تقدیر نمود
  تاریخ خبر: 1396/02/13
بیشتر ...
 

 کسب رتبه برتر در ارزیابی امور فرهنگی توسط شرکت آبفار یزد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد:این شرکت در ارزیابی امورفرهنگی سال95 موفق به کسب رتبه برتر وشایسته تقدیر ویژه شد.
  تاریخ خبر: 1396/02/13
بیشتر ...
 

از مدیرعامل شرکت آبفار یزد تقدیر به عمل آمد
 شورای اسلامی روستای دولاب از مدیرعامل شرکت آبفار استان یزد تقدیر کرد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد:شورای اسلامی روستای دولاب طی نامه ای از مدیرعامل شرکت آبفار استان یزد تقدیر کرد
  تاریخ خبر: 1396/02/07
بیشتر ...
 

 احداث مخزن آب شرب روستای خود سفلی
مدیر امور آبفار شهرستان تفت گفت:ساخت مخزن آب شرب روستای خود سفلی آغاز گردید.
  تاریخ خبر: 1396/02/06
بیشتر ...
 

 اتمام عملیات ساخت مخزن آبّ شرب هزار مترمکعبی روستای تنگ چنار
مدیر امورآبفار شهرستان مهریز گفت:عملیات ساخت مخزن آب شرب هزار مترمکعبی روستای تنگ چنار به اتمام رسید.
  تاریخ خبر: 1396/02/06
بیشتر ...
 

 شستشوی مخزن ذخیره آب شرب 3000بخش بهمن شهرستان ابرکوه
مدیر امور آبفار شهرستان ابرکوه گفت: شستشوی مخزن ذخیره آب شرب3000 بخش بهمن شهرستان ابرکوه انجام شد.
  تاریخ خبر: 1396/02/04
بیشتر ...
 

 احداث مخزن 500 مترمکعبی روستای زردین
مدیر امورآبفار شهرستان تفت گفت:ساخت مخزن 500 مترمکعبی روستای زردین آغاز گردید
  تاریخ خبر: 1396/02/04
بیشتر ...
 

 احداث مخزن 500 مترمکعبی روستای بنادکوک
مدیر امورآبفار شهرستان تفت گفت:ساخت مخزن 500 مترمکعبی روستای بنادکوک آغاز گردید
  تاریخ خبر: 1396/02/03
بیشتر ...
 

 بازسازی شبکه توزیع آب شرب روستای زردین از توابع شهرستان تفت
مدیر امورآبفار شهرستان تفت گفت: بازسازی شبکه توزیع آب شرب روستای زردین از توابع شهرستان تفت آغاز گردید.
  تاریخ خبر: 1396/02/03
بیشتر ...
 

 بازسازی شبکه توزیع آب شرب دهشیر از توابع شهرستان تفت
مدیر امورآبفار شهرستان تفت گفت: بازسازی شبکه توزیع آب شرب دهشیر از توابع شهرستان تفت آغاز گردید.
  تاریخ خبر: 1396/02/02
بیشتر ...
 

 
 
« 1 2 3 4 ... 5 12 » صفحه: