شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 

به مناسبت هفته سلامت مردان
برگزاری طرح غربالگری سرطان وسلامت قلب پرسنل شرکت آبفار یزد

 


نگارنده:کارشناس خبر

تاریخ خبر: 1395/12/09

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  طرح غربالگری سرطان وسلامت قلب جهت پرسنل شرکت آبفار یزد برگزار شد     

برگزاری طرح غربالگری سرطان وسلامت قلب پرسنل شرکت آبفار یزد

طرح غربالگری سرطان وسلامت قلب جهت پرسنل شرکت آبفار یزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد:به مناسبت هفته سلامت مردان  طرح غربالگری سرطان وسلامت قلب جهت همکاران این شرکت برگزار گردیدوبا استقبال زیاد همکاران روبه رو گردید

 

تعداد مطالعه:259  

منبع:


دیدگاه کاربران