شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 

به مناسبت دهه فجر
برگزاری مسابقات ورزشی کارمندان شرکت آبفار یزد

 


نگارنده:کارشناس خبر

تاریخ خبر: 1395/12/09

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  مسابقات ورزشی کارمندان شرکت آبفار یزد درایام ا... دهه فجر برگزار شد     

به مناسبت دهه فجر

برگزاری مسابقات ورزشی کارمندان شرکت آبفار یزد

مسابقات ورزشی کارمندان شرکت آبفار یزد درایام ا... دهه فجر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد: مسابقات ورزشی دارت،آمادگی جسمانیو والیبال وکوهپیمایی همگانی جهت همکاران ویژه دهه فجر برگزار گردیدکه در اخر نتایج به شرح ذیل می باشد

والیبال:

اول:تیم شهید دهقانی

دوم:تیم شهید میردهقانی

سوم:تیم شهید خیری

آمادگی جسمانی نفرات برتر:آقای حسن شرافت،آقای وحید کبیری نیا،آقای محمود خیری ،آقای محمد حسن کلانتری

دارت:

آقایان

اول: محمدحسین عارف

دوم: سیدرضا صندوقساز

سوم:محمدعلی اکرمی

بانوان

اول: خانم زارع زاده

دوم: خانم موسوی فرد

سوم: خانم حاج مهدی

 

تعداد مطالعه:252  

منبع:


دیدگاه کاربران