شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 


معاونت بهره برداری استان یزد منصوب شد

 


نگارنده:کارشناس خبر

تاریخ خبر: 1395/12/10

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد ، طی حکمی از سوی محمد فاتحی مدیرعامل این شرکت ، سیدهادی موسوی به سمت معاونت بهره برداری منصوب شد . در بخشی از این حکم آمده است :     

معاونت بهره برداری استان یزد منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد ، طی حکمی از سوی محمد فاتحی مدیرعامل این شرکت ، سیدهادی موسوی به سمت معاونت بهره برداری منصوب شد . در بخشی از این حکم آمده است :

" نظر به مراتب شایستگی و تجربیات مفید جنابعالی ، ضمن تشکر از زحمات آقای سیدهادی موسوی، به موجب این حکم بعنوان معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد منصوب می شوید.  امید است با اتکال به خدای یکتا و استفاده از استعداد و ظرفیت های قانونی موجود و با همدلی و همکاری  در مسیر اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و مؤید باشید .

 

تعداد مطالعه:290  

منبع:


دیدگاه کاربران