شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 


اولویت اول شرکت ابفار تامین اب آشامیدنی سالم وبهداشتی می باشد

 


نگارنده:کارشناس خبر

تاریخ خبر: 1395/12/17

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  معاون فنی وتوسعه شرکت آبفار یزد گفت:اولویت اول شرکت ابفار تامین اب آشامیدنی سالم وبهداشتی است     

اولویت اول شرکت ابفار تامین اب آشامیدنی سالم وبهداشتی می باشد

معاون فنی وتوسعه شرکت آبفار یزد گفت:اولویت اول شرکت ابفار تامین اب آشامیدنی سالم وبهداشتی است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد،سیدجلیل موسوی در مصاحبه با رادیوی مرکز استان یزد اذعان داشت: اولویت اصلی شرکت آبفار استان یزد تامین آب شرب سالم وبهداشتی جهت مشترکین است، ومی بایست با انجام به موقع طرحهای مطالعاتی در اجرای هرچه سریعتر مجتمع های آبرسانی اقدام نمود

وی در ادامه افزود:با توجه به خشکسالی های پی در پی وپایین آمدن سطح ابهای زیر زمینی لذا کیفیت و کمیت آب تحت تاثیر قرار گرفته و این امر تلاش ودقت بیشتر ما را طلب کرده تا مشترکین از آب سالم وبهداشتی بهره مند گردند.

 

تعداد مطالعه:233  

منبع:


دیدگاه کاربران