شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 


کلرزن های گازی جای خود را به سیستم آب ژاول دادند

 


نگارنده:کارشناس خبر

تاریخ خبر: 1395/12/21

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  معاونت بهره بردای گفت: جایگزینی کلرزن های گازی به جای سیستم آب ژاول انجام شد     

کلرزن های گازی جای خود را به سیستم آب ژاول دادند

معاونت بهره بردای گفت: جایگزینی کلرزن های گازی به جای سیستم آب ژاول انجام شد

به گزارش روابط عمومی شرکت ابفاراستان یزد،سیدهادی موسوی اذعان داشت: تمامی کلرزنهای گازی جای خود را به سیستم آب ژاول دادند و این طرح در 68 روستای استان انجام شده است وبا توجه به خطر بالای کلزنهای گازی این دستگاه ها به طور کامل از سیستم  جدا گردیدند.

وی در ادامه افزود: با توجه به سهولت حمل و نقل و بی خطر بودن آب ژاول وهمچنین اجرا در محل این طرح انجام گرفت.

 

تعداد مطالعه:346  

منبع:


دیدگاه کاربران