شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 


راه اندازی سیستم مونیتورینگ مجتمع آبرسانی ولایت4

 


نگارنده:کارشناس خبر

تاریخ خبر: 1395/12/24

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  معاونت بهره برداری گفت:نصب وراه اندازی سیستم مونیتورینگ مجتمع ابرسانی ولایت4 انجام گردید.     

راه اندازی سیستم مونیتورینگ مجتمع آبرسانی ولایت4

معاونت بهره برداری گفت:نصب وراه اندازی سیستم مونیتورینگ مجتمع ابرسانی ولایت4 انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد سیدهادی موسوی اذعان داشت:با توجه به نبود سیستم PLCدر تابلو برق این مجتمع کارکرد پمپ های سانتریفوژ کارکرد مناسب نداشته ویکی از پمپ ها به علت کارنکردن دچار مشکل گردیده بود که پس از نصب سیستم کنترلی PLC هماهنگی بین پمپ ها صورت گرفته وسیستم به صورت چرخشی هر 12 ساعت یکبار پمپ ها جابجا می شوند ودر صورت بروز خطا پمپ رزرو در نظر گرفته فعال می گردد لازم به ذکر است با پیاده کردن این سیستم تا حد زیادی در مصرف برق نیز صرفه جویی می گردد.

وی در ادامه افزود:با نصب این سیستم می توان در داخل ستاد سطح مخزن،میزان وچگونگی کارکرد پمپ ها را زیر نظر گرفت.

 

تعداد مطالعه:349  

منبع:


دیدگاه کاربران