شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 


نوسازی تابلو برق مجتمع های آبرسانی به روش PLC

 


نگارنده:کارشناس خبر

تاریخ خبر: 1395/12/26

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  معاونت بهره بردای شرکت آبفار یزد گفت: نوسازی تابلو برق مجتمع های آبرسانی به روش PLC آغاز گردید.     

نوسازی تابلو برق مجتمع های آبرسانی به روش PLC

معاونت بهره بردای شرکت آبفار یزد گفت: نوسازی تابلو برق مجتمع های آبرسانی به روش PLC آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت اب وفاضلاب روستایی استان یزد،سیدهادی موسوی اظهار داشت:نوسازی تابلو برق به روش کنترل هوشمند وحذف اپراتور با استفاده از تجهیزات کنترل(plc-hmi-رادیو مودم،فرستنده وگیرنده سطح مخزن) ونصب سیستم های کنترل از راه دور جهت نظارت وکنترل  سیستمهای پمپاژ وکنترل مصرف انرژی انجام گردید،که تاکنون در حدود 15مجتمع آبرسانی نوسازی تابلو برقها انجام گردیده است.

وی در ادامه اذعان داشت:بانصب سیستم کنترل فشار مستقیم،سیستم کنترل دور موتور به روش PID وسیستم کنترل ونظارت از راه دور با تامین فشار خط خروجی (تامین متناسب با استاندارد فشار مورد نیاز شبکه)مخزن هوایی فلزی فرسوده از دور خارج گردیده وتامین آب به صورت پمپاژ مستقیم صورت گرفته است.

 

تعداد مطالعه:333  

منبع:


دیدگاه کاربران