شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 


تامین آب شرب روستاهای مزارع شور از توابع شهرستان مهریز،استان یزد

 


نگارنده:کارشناس خبر

تاریخ خبر: 1396/04/11

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  مدیر امور آبفار شهرستان مهریز گفت مسئله تامین آب شرب روستاهای مزارع شور شهرستان مرتفع خواهد گردید.     

تامین آب شرب روستاهای مزارع شور از توابع شهرستان مهریز،استان یزد

مدیر امور آبفار شهرستان مهریز گفت مسئله تامین آب شرب روستاهای مزارع شور شهرستان مرتفع خواهد گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد،طی جلسه ای که با حضور بخشدار،مدیر امور آبفارشهرستان ،شوراها ودهیاری روستاهای مذکور برگزار شد،مسایل و مشکلات تامین آب شرب این روستاها مطرح و در مورد آن تبادل نظر شد.

محمد مهدی خلاصه زاده همچنین به ارائه گزارش در مورد عملکرد شرکت آبفار شهرستان پرداخت وبه این نکته اشاره کرد که شرکت ابفار جهت تامین آب شرب این روستاها تمام تلاش خود را خواهد کرد.

 

تعداد مطالعه:35  

منبع:


دیدگاه کاربران