شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 


بازسازی واستاندارد سازی شبکه آب شرب روستاهای شهرستان خاتم،استان یزد

 


نگارنده:کارشناس خبر

تاریخ خبر: 1396/04/18

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  مدیر امور آبفار شهرستان خاتم از اتمام بازسازی واستاندارد سازی شبکه های آب شرب روستاهای این شهرستان خبر داد.     

بازسازی واستاندارد سازی شبکه آب شرب روستاهای شهرستان خاتم،استان یزد

مدیر امور آبفار شهرستان خاتم از اتمام بازسازی واستاندارد سازی شبکه های آب شرب روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اب وفاضلاب روستایی استان یزد،حیدر کاظمی پور اذعان داشت:اصلاح شبکه ولوله های آب شرب روستاهای این شهرستان انجام گردید که این عملیات با حجم 4000 متر لوله گذاری باسایز63 و160 میلیمتر انجام شده است.

وی افزود:لازم به ذکر است در این پروژه370 انشعاب مشترکین استاندارد سازی شده است.

وی در ادامه اشاره داشت: با اتمام این پروژه افت فشار آب در اکثر مناطق بر طرف و هدرفت آب  نیز تا حد قابل توجهی کاهش یافته است.

 

تعداد مطالعه:36  

منبع:


دیدگاه کاربران