شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 


بازسازی شبکه توزیع روستای دولت اباد شهرستان بافق،استان یزد

 


نگارنده:کارشناس خبر

تاریخ خبر: 1396/04/22

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  مدیر امورآبفار شهرستان بافق از اتمام بازسازی شبکه توزیع روستای دولت اباد شهرستان بافق خبر داد.     

بازسازی شبکه توزیع روستای دولت اباد شهرستان بافق،استان یزد

مدیر امورآبفار شهرستان بافق از اتمام بازسازی شبکه توزیع روستای دولت اباد شهرستان بافق خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد،جواد فلاح گفت: با توجه به مستهلک شدن وفرسودگی شبکه توزیع اب این روستا وقطعی پی در پی آب اجرای بازسازی شبکه این روستا به طول1400متر انجام گرفت.

وی در ادامه افزود:این روستا تعداد104 خانوار و339 نفر جمعیت را شامل می شود.

 

تعداد مطالعه:45  

منبع:


دیدگاه کاربران