شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

به مناسبت هفته دولت

 

برگزاری همایش خانوادگی شرکت آبفار استان یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد:همایش خانوادگی شرکت آبفار یزد در محل اردوگاه شهید صدوقی روستای سانیچ برگزار گردید.  

به مناسبت هفته دولت

برگزاری همایش خانوادگی شرکت آبفار استان یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد:همایش خانوادگی شرکت آبفار یزد در محل اردوگاه شهید صدوقی روستای سانیچ برگزار گردید.

لازم به ذکر است که این همایش با اجرای حرکات نمایشی فرزندان ورزشکار همکار ،مسابقات ورزشی وکارگاه نقاشی با موضوع صرفه جوی در مصرف آب همراه بود.

ودر آخر از نفرات برتر این مسابقات تجلیل وجوایزی به آنها اهدا گردید.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران