شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 

از تیم موثر شرکت آبفار در کسب رتبه برتر جشنوار شهید رجایی تقدیر شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد:طی لوحی از اقایان محمد عزیزی،محمد فدوی،مجید منصوری فر و سرکار خانم اکرم رحیمی از سوی رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی جشنواره شهید رجایی تقدیر به عمل آمد.  

از تیم موثر شرکت آبفار در کسب رتبه برتر جشنوار شهید رجایی تقدیر شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد:طی لوحی از اقایان محمد عزیزی،محمد فدوی،مجید منصوری فر و سرکار خانم اکرم رحیمی از سوی رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی جشنواره شهید رجایی تقدیر به عمل آمد.

در بخشی از این لوح چنین آمده است:امیدوارم با استمرار تلاش وتکاپوی مضاعف در سال"اقتصاد مقاومتی،تولید واشتغال"در جهت تحقق سیاستهای دولت تدبیر وامید،اهداف سازمانی ورضایت مردم برای شکوفایی وتوسعه استان تلاش نماییدو دوام توفیقات را از خداوند متعال خواستارم.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران