شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 

عملکرد کارشناسان برق نگهداری و تعمیرات شرکت آبفار یزد تحت تاثیر مشکلات مالی

معاون بهره برداری شرکت آبفار یزد از تاثیر مشکلات مالی بر عملکرد کارشناسان برق این شرکت خبر داد .  

عملکرد کارشناسان برق نگهداری و تعمیرات شرکت آبفار یزد تحت تاثیر مشکلات مالی

معاون بهره برداری شرکت آبفار یزد از تاثیر مشکلات مالی بر عملکرد کارشناسان برق این شرکت خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد ، سید هادی موسوی گفت : عدم پرداخت بموقع حق الزحمه کارشناسان و نداشتن توان مالی لازم جهت خرید لوازم و تجهیزات از جمله عواملی ست که بر عملکرد کارشناسان برق نگهداری و تعمیرات شرکت آبفار تاثیر گذاشته است .

وی در جلسه ای با حضور کارشناسان برق اظهار داشت : مساله نگهداری و تعمیرات الکتروپمپها و تابلو برقها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و عدم توجه به این مسایل هزینه های هنگفتی را بر این شرکت تحمیل نموده است و در برخی مواقع موجب سرریز مخازن ، هدر رفت آب ، قطع آب مشترکین و پیامدهای دیگری گردیده است .  .

در ادامه این جلسه فرمهای جدید طراحی شده به کارشناسان ارائه شد و نحوه تکمیل آنها و دوره های زمانی سرکشی تاسیسات به ایشان اعلام گردید . از طرفی دیگر تجهیزات لازم مورد نیاز کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و پیمانکاران موظف گردیدند موارد ضروری مورد نیاز کارشناسان  را تامین نمایند . 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران