شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 

صرفه جویی در مصرف آب موضوع کارگاه نقاشی روستای سید میرزا

کارگاه نقاشی با موضوع صرفه جویی در مصرف آب در روستای سید میرزا برگزار شد.  

صرفه جویی در مصرف آب موضوع کارگاه نقاشی روستای سید میرزا

کارگاه نقاشی با موضوع صرفه جویی در مصرف آب در روستای سید میرزا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد:کارگاه نقاشی با موضوع صرفه جویی در مصرف آب در روستای سید میرزا از توابع شهرستان یزد برگزار گردید.

کولیوند سر پرست اداره روابط عمومی شرکت آبفار یزد گفت: بر گزاری اینگونه کارگاهها در فصل تابستان با وجود بحران در روستاهای استان وهمچنین تعطیلی مدارس تاثیر زیادی در یادگیری هرچه بهتر روش های مصرف بهینه آب توسط کودکان دارد.

ودر آخر به نقاشی های برگزیده جوایزی اهدا گردید.

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران