شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 
 

  > ارتباط با مدیران پاسخگو

ردیف داخلی نام ونام خانوادگی واحد مربوطه خط مستقیم موضوع پاسخگویی
1 100 محمد فاتحی میبدی رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل 03537241044  
2 101 سید مرتضی موسوی دفتر مدیرعامل    
3 125 راضیه میرشمسی اداره حقوقی  03537265090  
4 130 جمال خاکزار معاونت پشتبانی و منابع انسانی  03537243170  
5 115   واحد روابط عمومی  03537259000  
6 140 حسین سلیمیان ذیحساب جاری   پاسخگو در موارد مرتبط با پرداختهای جاری
7 128 جواد میردهقان واحد حسابرسی     
8 105 اکرم رحیمی واحد فناوری اطلاعات و GIS 03537246344 پاسخگو در موارد مرتبط با آمارهای شرکت، نرم افزار ها و خدمات الکترونیکی شرکت  
9 121 بهنام درخشان واحد مشترکین     
10 120 سید علی موسوی واحد مشترکین    پاسخگو در موارد مرتبط با مشترکین روستایی 
11 122 سید کمال نقیبی درآمد    
12 112 جلال علمدار واحد حراست   03537261015  
 13 114 نگهبانی  واحد حراست    
 14 131 محمدرضا کارگر  امور اداری   پاسخگو در موارد مرتبط با کلیه موارد مرتبط با امور اداری 
15 132 محمد عزیزی امور اداری    
16 133 مهدیه پناه بخدا امور اداری    
17 152 مجید رفیع واحد بازرگانی    پاسخگو در موارد مرتبط با امور بازرگانی 
18 156 هاشم نیک خواه واحد درمان    پاسخگو در موارد مرتبط با بیمه تکمیلی کارکنان
19  157-158 محمدرضا مسرت-مریم زنجیرچی ماشین آلات   پاسخگو در موارد مرتبط با وسایل نقلیه سازمان 
20 155 مرتضی غیرت اللهی دبیرخانه    پاسخگو در موارد مرتبط با کلیه نامه های صادره و وارده 
21 135 محمود خیری ذیحساب عمرانی  03537264260 پاسخگو در موارد مرتبط با پرداختهای طرح های عمرانی
22 137  علی صادقی حسابدار عمرانی     
23  136 اعظم افشاری حسابدار عمرانی     
24  141 علی نصیری حسابدار جاری     
25 146-147 زهرا علمدار تلفنخانه     
26 153 جعفر زارع زاده آبدارخانه     
27 165 سید هادی موسوی جانشین معاون طرح و توسعه 03537264261 پاسخگو در موارد مرتبط با پروژه های عمرانی (مطالعه،نظارت،اجرا)
28 172  علیرضا افخمی  واحدطرح و برنامه    
29 165 سید هادی موسوی  امور قراردادها و رسیدگی   پاسخگو در موارد مرتبط با قراردادهای شرکت 
30 127 مرضیه گشنیزی  امور قراردادها و رسیدگی    
31 166 سید ابوالحسن موسوی واحد نظارت و ارزیابی    
32 176 علی محمدی واحد مطالعات    
33  180 ابوالقاسم نصیری معاون نظارت بر بهره برداری 03537261013 پاسخگو در موارد مرتبط با بهره برداری آب و شبکه توزیع و خط انتقال 
 34 190 محمد فدوی واحد آب بدون درآمد و مدیریت مصرف   پاسخگو در موارد مرتبط با هدر رفت آب 
35 188 مصطفی فلاح زاده واحد آب بدون درآمد و مدیریت مصرف    
36 195 مرضیه موسوی فرد واحد کنترل کیفی    
37 198  آزمایشگاه آزمایشگاه    
38 182  سلمان صالحی نیا انرژی    
 

 

 

نگارنده:کارشناس سایت

بازدید:3149