شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 

دوره ارتباطات سازمانی در شرکت ابفار یزد برگزار گردید

در شرکت ابفار یزد دوره ارتباطات سازمانی برگزار شد.  

دوره ارتباطات سازمانی در شرکت ابفار یزد برگزار گردید

در شرکت ابفار یزد دوره ارتباطات سازمانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد:دوره آموزشی ارتباطلات سازمانی با حضور دکتر سیدحسین رضوی رییس انجمن مشاوره استان یزد برگزار گردید.

لازم به ذکر است برگزاری اینگونه دوره ها تاثیر به سزای در روابط بین کارکنان داشته ودر نتیجه در بهبود روند سازمانی نیز می تواند بسیار مفید باشد.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران