شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 

کسب پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی توسط یکی از همکاران آبفار یزد

یکی از همکاران شرکت آبفار یزد موفق به کسب پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی گردید .  

کسب پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی توسط یکی از همکاران آبفار یزد 
یکی از همکاران شرکت آبفار یزد موفق به کسب پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی گردید . 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد ، با توجه به اهمیت روزن افزون ارتقای سطح ایمنی و لزوم نظام مند نمودن بکارگیری اشخاص دارای صلاحیت در زمینه خدمات ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور بموجب ماده ٨٦ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، حمید دهقان طزرجانی از کارکنان این شرکت موفق به کسب پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی گردید .
شایان ذکر است وی می تواند به عنوان مشاور فنی و خدمات ایمنی در زمینه بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی و آموزش ایمنی عمومی کار فعالیت داشته باشد.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران