شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 

مشکل کم ابی روستای مدوار شهرستان مهریز بر خواهد شد

مدیر امور شرکت آبفار شهرستان مهریزاز برطرف شدن مشکل کم آبی روستای مدوار خبر داد.  

مشکل کم ابی روستای مدوار شهرستان مهریز بر خواهد شد

مدیر امور شرکت آبفار شهرستان مهریزاز برطرف شدن مشکل کم آبی روستای مدوار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد،محمدمهدی خلاصه گفت:با توجه به هوابین بودن چاههای این منطقه وخشکسالی های اخیر ودر نتیجه آن افت سطح آبهای زیرزمینی  روستا مذکور با مشکل کم آبی مواجه گردید.

لازم به ذکر است به دلیل کم آب شدن چاه آب آشامیدنی این روستا با پیگیری های انجام شده نسبت به اخذ مجوز جهت حفر چاه جدید اقدام گردید.

وی اذعان داشت:این روستا در ده کیلومتری شهرستان مهریز واقع شده وتعداد526 مشترک و1570 نفر جمعیت را در برمی گیرد.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران