شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 

تفاهم نامه شرکت آبفار یزد با دفاتر پیشخوان روستاییICT

مدیرعامل شرکت ابفار استان یزد از عقد تفاهم نامه با دفاتر پیشخوان روستایی خبر داد.  

تفاهم نامه شرکت آبفار یزد با دفاتر پیشخوان روستاییICT

مدیرعامل شرکت ابفار استان یزد از عقد تفاهم نامه با دفاتر پیشخوان روستایی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد،محمد فاتحی گفت:با پیگیری های مکرر واصلاح فیزیکی فرمها ،فرآیندها وهمچنین سیستم وتحت وب شدن برنامه امور مشترکین جهت قابل مشاهده بودن در ستاد تفاهم نامه ای با دفاتر پیشخوانict عقد گردید.

فاتحی افزود:تا کنون 132 در خواست در سامانه از طریق پست بانک ثبت گردیده است ورضایت نسبی مشترکین را نیز به همراه داشته است.

وی تصریح کرد:بایستی به این نکته توجه داشت که انجام کار در دفاتر پیشخوان هم سهولت انجام درخواست مشترکین را به همراه داشته وهم دیگر نیاز به صرف هزینه جهت مراجعه به مدیریت امور را ندارد.

وی اذعان داشت:در حال حاضراین تفاهم نامه در خصوص شهرستانهای یزد وتفت منعقد گردیده است.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران