شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 

احداث مخزن 500 مترمکعبی روستای زردین

مدیر امورآبفار شهرستان تفت از اتمام ساخت مخزن 500 مترمکعبی روستای زردین خبر داد.  

احداث مخزن 500 مترمکعبی روستای زردین

مدیر امورآبفار شهرستان تفت از اتمام ساخت مخزن 500 مترمکعبی روستای زردین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد،رضا مظفری گفت: با توجه به کاهش بارندگی وخشکسالی های اخیر مردم این روستا با مشکل کم ابی مواجه گردیده اند با احداث این مخزن تا حد زیادی این مشکل حل خواهد شد.

مظفری افزود:این پروژه تعداد561 خانوار و1684نفر جمعیت را شامل می شود

منبع خبر:

دیدگاه کاربران