شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 

احداث مخزن آب شرب روستای خود سفلی از توابع شهرستان تفت

مدیر امور آبفار شهرستان تفت از اتمام ساخت مخزن آب شرب روستای خود سفلی خبر داد.  

احداث مخزن آب شرب روستای خود سفلی از توابع شهرستان تفت

مدیر امور آبفار شهرستان تفت از اتمام ساخت مخزن آب شرب روستای خود سفلی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد رضا مظفری اذعان داشت:احداث مخزن آب شرب 50متر مکعبی روستای خود سفلی به پایان رسیدکه برنامه عملیاتی این شهرستان در سال 96 آبرسانی به روستاهای زیر 20 خانوار بوده که با عنایت به پروردگار متعال این امر تحقق می یابد.

وی در ادامه افزود:این پروژه تعداد10 خانوار و47نفر جمعیت را شامل می گردد.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران