كسي كه خشنودي مردم را با اين كه خشم خدا در آن است بطلبد خداوند او...
» یادآوری کلمه عبور
 
کد سند:    
اجرای مخزن 100 مترمکعبی و حوضچه شیرآلات به همراه محوطه سازی و حصارکشی مجتمع بخش بهمن ابرکوه
مشخصات آگهی
 موضوع: اجرای مخزن 100 مترمکعبی و حوضچه شیرآلات به همراه محوطه سازی و حصارکشی مجتمع بخش بهمن ابرکوه
تشریح:

1-مناقصهگزار : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
2-زمان ارائه اسناد : روز پنجشنبه مورخ  06/08/95
3-آخرین مهلت تحویل پیشنهادها:  پایان وقت اداری (ساعت 13 ) روز پنجشنبه مورخ 20/08/95 به نشانی                    مناقصه گزار- امور قراردادها تحویل نمایند.
4-زمان و محل گشایش پاکتها :
4-1-    گشایش پاکت ارزیابی کیفی : ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ  22/08/95 در محل دفتر مدیرعامل می باشد .
4-2-    بازگشایی پاکتهای ( الف و ب و ج ) ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 25/08/95 در محل دفتر مدیرعامل می باشد . 
توجه : از پیشنهاد دهندگان دعوت به عمل می‌آید با در دست داشتن معرفی‌نامه در جلسه مذکور حضور یابند .
5- نشانی محل ارائه اسناد و تسلیم پیشنهادها :  یزد- میدان امام حسین - کوچه شهید محمود حاجی مهدی–  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد–  اداره حقوقی و قراردادها – تلفن 03537241030 – فاکس 03537241050    
6- تضمین فرایند ارجاع کار : دارای اعتبار به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد است که مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 22/09/94 و به صورت یک یا ترکیبی از تضمین های موضوع بندهای ( الف ، ب ، پ ، ج ، چ و ح ) ماده 4 آئین نامه مذکور تهیه و طی پاکت (الف ) ارائه گردد . 
7- تهیه اسناد مناقصه  :مناقصهگران میتوانند یک سری کامل از اسناد مناقصه را از سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.abfaryazd.ir، واحد مناقصات تهیه نمایند .
8- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 9-  سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
اقدام کننده : اداره حقوقی و قراردادها

 

واحد منتشر کننده: امور حقوقی و قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
میزان برآورد هزینه: 5296106946
محل تامین اعتبار: عمرانی
محل اجرای پروژه: شهرستان ابرکوه
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر مدیرعامل
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: قدس
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1318

سایر سایت های شرکت

آمار سایت

  • » بازدید امروز: 30
  • » بازدید دیروز: 1,159
  • » کل بازدید: 1,221,527
  • » تاریخ آخرین بروز رسانی: 1397/09/19 16:06:08

سال 1397

حمایت از کالای ایرانی